Znovuoživení řemeslnických stavebních tradic a návrat k osvědčeným přírodním materiálům.Aktuální akce : 

21.-24.4. 2023 / Stavba hliněné pece včetně přístřešku - Řevničov

Pozvánka na naší akci "Stavba pece včetně přístřešku" Víkend nabušený informacemi i praktickou činností při stavbě pece od založení stavby, opracování kamene, kovářství, stavby z nepálené hlíny, tesařské spoje. 

Seznámení s přírodním/lidovým stavitelstvím. Řevničov 21.-23.4.2023

Kámen- lektor Zdeněk Buk 

Kov- lektor Jaroslav Veselý 

Hlína- já František Ungr 

Dřevo- kolega Pavel Chaloupka

Přihlášení 

https://www.jaroslavvesely.cz/kurzy/127-vyroba-hlinene-pece-prakticky-seminar-21-23-4?fbclid=IwAR1xNAyu1F2SkbluQDh9dpEru0NeXidKmgOw9BaROHnJRPQb0FicEHQPnd4


Pozvánka na Setkání tesařů 2003

https://www.facebook.com/events/747052633398412

 KURZY  TRADIČNÍCH  ŘEMESEL 

Neznalost a ignorování tradičních řemesel a technologií může mít za následek nenávratné poškození a hlavně postupnou ztrátu autenticity historického domu. Každý historický objekt ukrývá v sobě hmatatelné stopy umu, řemeslné zručnosti a výtvarného cítění svých stavitelů, ale i historické materiály a technologie, které jsou dnešní době průmyslového stavebnictví už vzdálené. 

Smyslem obnovy historických domů je prodloužit život jejich hmotné podstaty, jejich původních konstrukcí a detailů a zároveň stálým využíváním vdechnout nový život.

Proto se aktivně podílíme na znovuoživení tradičních stavebních řemesel předáváním zkušeností na kurzech a workshopech.