Znovuoživení řemeslnických stavebních tradic a návrat k osvědčeným přírodním materiálům. KURZY  TRADIČNÍCH  ŘEMESEL 

Neznalost a ignorování tradičních řemesel a technologií může mít za následek nenávratné poškození a hlavně postupnou ztrátu autenticity historického domu. Každý historický objekt ukrývá v sobě hmatatelné stopy umu, řemeslné zručnosti a výtvarného cítění svých stavitelů, ale i historické materiály a technologie, které jsou dnešní době průmyslového stavebnictví už vzdálené. 

Smyslem obnovy historických domů je prodloužit život jejich hmotné podstaty, jejich původních konstrukcí a detailů a zároveň stálým využíváním vdechnout nový život.

Proto se aktivně podílíme na znovuoživení tradičních stavebních řemesel předáváním zkušeností na kurzech a workshopech.