Znovuoživení řemeslnických stavebních tradic a návrat k osvědčeným přírodním materiálům.V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 přerušujeme veškerý kontakt se zákazníky a pořadateli akcí, pozastavujeme cestování mimo bydliště i z důvodu práce na obnovách staveb. Konzultace jsou možné elektronicky emailem, telefonicky či přes facebook. 

Chráníme sebe i Vás. 

OBNOVA STAVEB - TRADIČNÍ ŘEMESLA   - PŘÍRODNÍ MATERIÁLY

Neznalost a ignorování tradičních řemesel a technologií může mít za následek nenávratné poškození a hlavně postupnou ztrátu autenticity historického domu. Každý historický objekt ukrývá v sobě hmatatelné stopy umu, řemeslné zručnosti a výtvarného cítění svých stavitelů, ale i historické materiály a technologie, které jsou dnešní době průmyslového stavebnictví už vzdálené. 

Proto se aktivně podílíme na znovuoživení tradičních stavebních řemesel při obnovách staveb a ukázkách řemesel.

Smyslem obnovy historických domů je prodloužit život jejich hmotné podstaty, jejich původních konstrukcí a detailů a zároveň stálým využíváním vdechnout nový život.

foto - Martin Jakš