Znovuoživení řemeslnických stavebních tradic a návrat k osvědčeným přírodním materiálům.OBNOVA STAVEB - TRADIČNÍ ŘEMESLA  PŘÍRODNÍ MATERIÁLY

Neznalost a ignorování tradičních řemesel a technologií může mít za následek nenávratné poškození a hlavně postupnou ztrátu autenticity historického domu. Každý historický objekt ukrývá v sobě hmatatelné stopy umu, řemeslné zručnosti a výtvarného cítění svých stavitelů, ale i historické materiály a technologie, které jsou dnešní době průmyslového stavebnictví už vzdálené. 

Proto se aktivně podílíme na znovuoživení tradičních stavebních řemesel při obnovách staveb. 

Smyslem obnovy historických domů je prodloužit život jejich hmotné podstaty, jejich původních konstrukcí a detailů a zároveň stálým využíváním vdechnout nový život.

foto - Martin Jakš


https://www.drevojecesta.cz                   www.propamatky.cz                  https://klub.propamatky.cz

Líbí se vám naše práce?