Reference

Naší prací je obnova historických objektů, údržba a opravy převážně roubených, hrázděných staveb, opravy krovů, výroba tesaných trámů, výroba dřevěného štípaného šindele a dlabaných žlabů, dřevěné stropy a podlahy, spárování roubených staveb a hliněné omítky. 

Respektováním původních pracovních postupů zajišťujeme ochranu dochovaných hodnot.

Aktuálně pozastaven příjem zakázek jelikož mám práce nad hlavu. Řeším havarijní stav na několika objektech. Ceny za práce na obnovách staveb jsou pevné  a proto slevy na materiál a práci neposkytuji. 

Další galerii prací a ukázek řemesel najdete zde https://prirodnistavby.rajce.idnes.cz 


Novákův statek

Údržba a opravy památkově chráněného areálu od roku 2010. Usedlost se nachází na staročeské návsi v překrásné krajině Středních Brd.

Více zde: https://www.novakuvstatek.cz


U Trojanů 

Obnova původní prvorepublikové hospody U Trojanů 33
v srdci brdských lesů od podlahy po opravy nábytku a dveří.

Více zde https://utrojanu33.cz

Obnova roubenky 

Postupná obnova památkově chráněné usedlosti v CHKO Křivoklátsko. Druhotně použité trámy na opravu roubení, spárování přírodním materiálem, celoplošný vápenný nátěr.

Misijní kříž 

Výroba misijního kříže před klášter Svatá Dobrotivá, výroba pouze ručními nástroji. Širočina, ruční pila, hoblík uběrák a dláto. Na spoj použito dubové dřevo.

Více zde https://kostelsvbenigny.blog.cz/ 

Hliněné omítky

Obnova roubení v tzv. kožichu na památkové chráněném roubeném domě v Zaječově. 

Více zde https://pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-14662761

Tesání trámů

Příprava trámů ručním tesáním z kulatiny na opravy krovů památkově chráněných objektů.

Oprava krovu mlýna

Oprava krovu panského mlýna v areálu zámku Lochovice. Ručně otesaný a ohoblovaný materiál z modřínové kulatiny. Celodřevěné spoje. 

Více zde https://pamatkovykatalog.cz/zamek-2297321


Oprava hrázděné konstrukce a krovu špýcharu 

Aktuálně pracujeme na opravě památkově chráněného objektu na rakovnicku. 

Více zde https://pamatkovykatalog.cz/hospodarska-budova-u-cp-97-2318181

Dřevěné ručně dlabané žlaby 

Výroba žlabů na památkově chráněnou roubenku u Sušice. 

Více zde https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-14945529


Dřevěná šindelová střecha 

Lokální oprava šindelové krytiny před výměnou za ručně štípaný šindel na kapličce v Brdech. Očištění od mechového porostu. 

Více zde https://pamatkovykatalog.cz/kaplicka-a-kriz-2153455