Reference

Naší prací je obnova historických objektů, údržba a opravy převážně roubených, hrázděných staveb, opravy krovů, výroba tesaných trámů, výroba dřevěného štípaného šindele a dlabaných žlabů, dřevěné stropy a podlahy, spárování roubených staveb a hliněné omítky. 

Respektováním původních pracovních postupů zajišťujeme ochranu dochovaných hodnot.

Další galerii prací a ukázek řemesel najdete zde https://prirodnistavby.rajce.idnes.cz 


Novákův statek

Údržba a opravy památkově chráněného areálu od roku 2010. Usedlost se nachází na staročeské návsi v překrásné krajině Středních Brd.

Více zde: https://www.novakuvstatek.cz


Obnova roubeného domu 

Postupná obnova památkově chráněné usedlosti v CHKO Křivoklátsko. Druhotně použité trámy na opravu roubení, oprava krovu, spárování přírodním materiálem, celoplošný vápenný nátěr.

Hliněné omítky

Obnova roubení v tzv. kožichu na památkové chráněném roubeném domě v Zaječově. 

Více zde https://pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-14662761

Oprava krovu mlýna

Oprava krovu panského mlýna v areálu zámku Lochovice. Ručně otesaný a ohoblovaný materiál z modřínové kulatiny. Celodřevěné spoje. 

Více zde https://pamatkovykatalog.cz/zamek-2297321


Oprava hrázděné konstrukce a krovu špýcharu 

Oprava památkově chráněného objektu na Rakovnicku. 

Více zde https://pamatkovykatalog.cz/hospodarska-budova-u-cp-97-2318181

Ručně tesaná římsa 

Výroba a montáž střešní římsy na opravu mansardové střechy památkově chráněného domu Konráda z Vechty v Žebráku

Více zde https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-konrada-z-vechty-14524199


Obnova roubenky 

Výměna nejvíce poškozené části roubení, spárování hliněnou mazaninou, podezdívka z kamene a jílu, dlabané žlaby na dřevěné háky. Klatovsko.

https://pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-14945529