Reference

Naší myšlenkou je podpora správné obnovy historických objektů, převážně roubených a hrázděných staveb, oprav krovů, výroby tesaných trámů, výroby dřevěného štípaného šindele a dlabaných žlabů, spárování roubených  staveb. Respektováním původních pracovních postupů zajistíte ochranu dochovaných hodnot. 

Rozhovor pro INFO.CZ 

Rozhovor pro Krovservis.cz


Rozhovor pro stastnilide.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=aH6Fvolhf0g&t=691s


Zkušenosti z oprav historických objektů předáváme formou kurzů a workshopů dalším zájemcům.

Další galerii prací najdete zde https://prirodnistavby.rajce.idnes.cz 


Novákův statek

Údržba a opravy památkově chráněného areálu od roku 2010. Usedlost se nachází na staročeské návsi v překrásné krajině Středních Brd.

Více zde: https://www.novakuvstatek.cz


Obnova roubeného domu 

Postupná obnova památkově chráněné usedlosti v CHKO Křivoklátsko. Druhotně použité trámy na opravu roubení, oprava krovu, spárování přírodním materiálem, celoplošný vápenný nátěr.

Hliněné omítky

Obnova roubení v tzv. kožichu na památkové chráněném roubeném domě v Zaječově. 

Více zde https://pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-14662761

Oprava krovu mlýna

Oprava krovu panského mlýna v areálu zámku Lochovice. Ručně otesaný a ohoblovaný materiál z modřínové kulatiny. Celodřevěné spoje. 

Více zde https://pamatkovykatalog.cz/zamek-2297321


Oprava hrázděné konstrukce a krovu špýcharu 

Oprava památkově chráněného objektu na Rakovnicku. 

Více zde https://pamatkovykatalog.cz/hospodarska-budova-u-cp-97-2318181

Ručně tesaná římsa 

Výroba a montáž střešní římsy na opravu mansardové střechy památkově chráněného domu Konráda z Vechty v Žebráku

Více zde https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-konrada-z-vechty-14524199


Obnova roubenky 

Výměna nejvíce poškozené části roubení, spárování hliněnou mazaninou, podezdívka z kamene a jílu, dlabané žlaby na dřevěné háky. Klatovsko.

https://pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-14945529


Hrotnice na hrad Točník

Tesání hrotnic z dubu na opravu krovu paláce hradu Točník a tesání trámů z modřínu na opravu krovu.

https://www.pamatkovykatalog.cz/hrad-tocnik-2157020


Tesání trámů do věže

Tesání trámů do hradní věže hradu Hartenberg. 

https://www.pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/hrad-hartenberg-a-zamek-147856