Reference

Naší prací je obnova historických objektů, údržba a opravy převážně roubených, hrázděných staveb, opravy krovů, výroba tesaných trámů, výroba dřevěného štípaného šindele a dlabaných žlabů, dřevěné stropy a podlahy, spárování roubených staveb a hliněné omítky. 

Respektováním původních pracovních postupů zajišťujeme ochranu dochovaných hodnot.

Aktuálně pozastaven příjem zakázek. Řeším havarijní stav na několika objektech. 

Další galerii prací a ukázek řemesel najdete zde https://prirodnistavby.rajce.idnes.cz

 


Novákův statek

Údržba a opravy památkově chráněného areálu od roku 2010. Usedlost se nachází na staročeské návsi v překrásné krajině Středních Brd.

Více zde: https://www.novakuvstatek.cz


U Trojanů 

Obnova původní prvorepublikové hospody U Trojanů 33
v srdci brdských lesů od podlahy po opravy nábytku a dveří.

Více zde https://utrojanu33.cz

Obnova roubeného domu 

Postupná obnova památkově chráněné usedlosti v CHKO Křivoklátsko. Druhotně použité trámy na opravu roubení, spárování přírodním materiálem, celoplošný vápenný nátěr.

Misijní kříž 

Výroba misijního kříže před klášter Svatá Dobrotivá, výroba pouze ručními nástroji. Širočina, ruční pila, hoblík uběrák a dláto. Na spoj použito dubové dřevo.

Více zde https://kostelsvbenigny.blog.cz/ 

Hliněné omítky

Obnova roubení v tzv. kožichu na památkové chráněném roubeném domě v Zaječově. 

Více zde https://pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-14662761

Tesání trámů

Příprava trámů ručním tesáním z kulatiny na opravy krovů památkově chráněných objektů.

Oprava krovu mlýna

Oprava krovu panského mlýna v areálu zámku Lochovice. Ručně otesaný a ohoblovaný materiál z modřínové kulatiny. Celodřevěné spoje. 

Více zde https://pamatkovykatalog.cz/zamek-2297321


Oprava hrázděné konstrukce a krovu špýcharu 

Oprava památkově chráněného objektu na Rakovnicku. 

Více zde https://pamatkovykatalog.cz/hospodarska-budova-u-cp-97-2318181

Ručně tesaná římsa 

Výroba a montáž střešní římsy na opravu mansardové střechy památkově chráněného domu Konráda z Vechty v Žebráku

Více zde https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-konrada-z-vechty-14524199


Obnova roubenky 

Výměna nejvíce poškozené části roubení, spárování hliněnou mazaninou, podezdívka z kamene a jílu, dlabané žlaby na dřevěné háky. Klatovsko.

https://pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-14945529


Dřevěná šindelová střecha 

Lokální oprava šindelové krytiny před výměnou za ručně štípaný šindel na kapličce v Brdech. Očištění od mechového porostu. 

Více zde https://pamatkovykatalog.cz/kaplicka-a-kriz-2153455