Reference

Naší prací je obnova historických objektů, údržba a opravy převážně roubených a hrázděných staveb, výroba tesaných trámů, dřevěné stropy a podlahy, spárování roubených staveb a hliněné omítky. 
Respektováním původních pracovních postupů zajišťujeme ochranu dochovaných hodnot.

Novákův statek

Údržba a opravy památkově chráněného areálu. Usedlost se nachází na staročeské návsi v překrásné krajině Středních Brd.

Více zde: https://www.novakuvstatek.cz


U Trojanů 

Obnova původní prvorepublikové hospody U Trojanů 33
v srdci brdských lesů od podlahy po nábytek. 

Více zde: https://utrojanu33.cz

Obnova roubenky 

Postupná obnova památkově chráněné usedlosti v CHKO Křivoklátsko.  

Misijní kříž 

Výroba misijního kříže před klášter Svatá Dobrotivá, výroba pouze ručními nástroji.

Hliněné omítky

Obnova roubení v tzv. kožichu na památkové chráněném roubeném domě v Zaječově.

Tesání trámů

Příprava trámů ručním tesáním z kulatiny na opravu krovu památkově chráněného domu v Rabštejně.

Oprava krovu mlýna

Oprava krovu panského mlýna v areálu zámku Lochovice. Ručně otesaný materiál a celodřevěné spoje.