Reference

Naší prací je obnova historických objektů, údržba a opravy převážně roubených, hrázděných staveb, opravy krovů, výroba tesaných trámů, výroba dřevěného štípaného šindele a dlabaných žlabů, dřevěné stropy a podlahy, spárování roubených staveb a hliněné omítky. 

Respektováním původních pracovních postupů zajišťujeme ochranu dochovaných hodnot.

Ceny za práce na obnovách staveb jsou pevné  a proto slevy na materiál a práci neposkytuji. 


Další galerii prací a ukázek řemesel najdete zde https://prirodnistavby.rajce.idnes.cz 

Novákův statek

Údržba a opravy památkově chráněného areálu od roku 2010. Usedlost se nachází na staročeské návsi v překrásné krajině Středních Brd.

Více zde: https://www.novakuvstatek.cz


U Trojanů 

Obnova původní prvorepublikové hospody U Trojanů 33
v srdci brdských lesů od podlahy po nábytek. 

Více zde: https://utrojanu33.cz

Obnova roubenky 

Postupná obnova památkově chráněné usedlosti v CHKO Křivoklátsko.  

Misijní kříž 

Výroba misijního kříže před klášter Svatá Dobrotivá, výroba pouze ručními nástroji. Širočina, ruční pila, hoblík uběrák na spoj použité dubové dřevo.

Hliněné omítky

Obnova roubení v tzv. kožichu na památkové chráněném roubeném domě v Zaječově.

Tesání trámů

Příprava trámů ručním tesáním z smrkové kulatiny na opravu krovu památkově chráněného domu v Rabštejně.

Oprava krovu mlýna

Oprava krovu panského mlýna v areálu zámku Lochovice. Ručně otesaný a ohoblovaný materiál z modřínové kulatiny. Celodřevěné spoje.